Produkt tygodnia
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Masz pytania? zadzwoń

tel. kom. (+48) 500 218 562 / tel. stac. 56 620 08 78 lub napisz: sklep@magostyl.pl

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Niniejszym informuję Pana / Panią, że przetwarzam Pana / Pani dane osobowe przekazane mi w związku z zawartą ze mną umową.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Stefan Małkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Firma Handlowa Mago Stefan Małkowski”, ul. Szosa Lubicka 168c, 87-100 Toruń, NIP: 879-101-68-22.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • identyfikacja klienta powracającego, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

W przetwarzaniu Pana / Pani danych osobowych mogą brać udział następujące podmioty:

 1. hostingodawca – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
 2. dostawca oprogramowania Shoper – w celu korzystania z oprogramowania, w którym dochodzi do przetwarzania Pana / Pani danych, jak np. oprogramowanie służące do wystawiania faktur,
 3. biuro rachunkowe – w celu prowadzenia księgowości, w ramach której dochodzi do przetwarzania Pana / Pani danych osobowych zawartych w treści dokumentów księgowych,
 4. broker usług kurierskich – w celu doręczenia zamówienia.

Okres przechowywania danych

Pana / Pani dane będą przechowywane przez czas prowadzenia przeze mnie działalności gospodarczej, chyba, że wcześniej sprzeciwi się Pan / Pani przetwarzaniu danych. Sprzeciw będzie skuteczny i doprowadzi do usunięcia danych osobowych, jeżeli zostanie złożony po upływie okresu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży. Sprzeciw nie dotyczy danych przetwarzanych w ramach dokumentacji księgowej, która musi być przechowywana przez okres wynikający z przepisów prawa.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzał Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abym je usunął),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abym ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pana / Pani zdaniem mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/ Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać mi Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani mi dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może mi Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod adres e-mail sklep@magostyl.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będę musiał odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem zawarcia umowy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl