Produkt tygodnia
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Masz pytania? zadzwoń

tel. kom. (+48) 500 218 562 / tel. stac. 56 620 08 78 lub napisz: sklep@magostyl.pl

Polityka prywatności dotycząca korespondencji e-mail

Polityka prywatności dotycząca korespondencji e-mail

Niniejszym informuję Pana / Panią, że przetwarzam Pana / Pani dane osobowe przekazywane mi w związku z kontaktem za pośrednictwem poczty e-mail.

Dane te są przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego, ewentualnej archiwizacji korespondencji oraz budowania w sposób naturalny listy kontaktów. Szczegóły znajdują się poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Stefan Małkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Firma Handlowa Mago Stefan Małkowski”, ul. Szosa Lubicka 168c, 87-100 Toruń, NIP: 879-101-68-22.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie e-mailowe – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana / Pani zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • tworzenie listy kontaktów w ramach oprogramowania pocztowego oraz w ramach funkcji dostępnych w telefonach komórkowych, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Pana / Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych osobowych:

 1. hostingodawca – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze skrzynki pocztowej.

Okres przechowywania danych

Pana / Pani dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji ze mną. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogę również podlegać archiwizacji, jeżeli uznam, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jestem w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych. Dane zapisywane w ramach listy kontaktów będą przechowywane przez czas prowadzenia przeze mnie działalności gospodarczej, chyba, że wcześniej zażąda Pan / Pani ich usunięcia.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzał Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abym je usunął),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abym ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pana / Pani zdaniem mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/ Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać mi Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani mi dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może mi Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod adres e-mail sklep@magostyl.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będę musiał odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem nawiązania ze mną kontaktu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl